החברות של פייסבוק
בנוסף לשירותים המוצעים על ידי Facebook Inc.‎ ו-Facebook Ireland Ltd.‎, פייסבוק היא הבעלים של כל אחת מהחברות המפורטות בהמשך, והיא מפעילה אותן בהתאם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של כל אחת מהן. אנו עשויים לשתף מידע אודותיך בתוך משפחת החברות שלנו במטרה לקדם, לתמוך ולשלב את הפעילויות שלהן ולשפר את השירותים שלנו. למידע נוסף לגבי נוהלי הפרטיות של החברות של פייסבוק וכיצד הן מטפלות במידע של אנשים ספציפיים, בקר בקישורים הבאים:
האם מידע זה היה מועיל?