מדיניות השימוש הקביל ב-Workplace
ברוכים הבאים ל-Workplace של פייסבוק!
לתשומת לבך, זהו שירות שונה מפייסבוק לצרכן והוא מיועד לשימוש בידי ארגונים. משמעות הדבר היא שאם אתה משתמש בשירות שלנו במקום העבודה או במכשיר או בחשבון שקיבלת מהמעסיק שלך או ארגון אחר ("הארגון" שלך), קרוב לוודאי שלארגון זה יש מדיניות משלו בנוגע לשימוש שלך ב-Workplace ועליך להשתמש בשירות בהתאם למדיניות זו. פנה לארגון שלך אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות שלו. לקבלת מידע על נהלי הפרטיות של Workplace, עיין במדיניות הפרטיות של Workplace.
שימוש אחראי ב-Workplace
בנוסף למדיניות של הארגון שלך, יצרנו גם את הכללים הבאים כדי לעזור להבטיח שימוש אחראי בשירותינו. בשימוש ב-Workplace אסור לך:
  • להסתיר את זהותך, להתחזות למישהו אחר או להציג באופן מטעה את הקשר שלך לאדם או ארגון כלשהם.
  • להיות מעורב בפעילות כלשהי המנצלת, מזיקה או מאיימת להזיק לילדים.
  • ליצור או להציג תוכן לא חוקי, מפלה, מזיק, שמטרתו להונות, מטעה או משמיץ, או שמקדם או מעודד אלימות, הפרת חוק, פגיעה עצמית, הפרעות אכילה או שימוש בסמים.
  • להפר חוקים או את זכויותיהם של פייסבוק או צד שלישי.
  • להפריע לתפקוד התקין של Workplace או לשימוש של אחרים ב-Workplace.
  • לגשת ל-Workplace או לתוכן או מידע הקשורים אליו באמצעים שלא הותרו על ידי פייסבוק (כולל דרך סריקה או שאיבת מידע); לעקוף אמצעי בקרת גישה; או לנסות בכל אופן אחר להשיג גישה לא מורשית ל-Workplace או למערכות, סיסמאות או חשבונות שקשורים ל-Workplace.
  • לשתף אסימונים של גישת מנהל עם צד שלישי שלא אושר במפורש על ידי פייסבוק או להעניק לו הרשאות גישה דומות דרך אפליקציה. כאשר אתה מחליט להעניק גישת מנהל, דרך אסימונים או הרשאה לאפליקציה, מותר לך להרשות לצד השלישי לגשת לנתונים או לתוכן שלך רק עד למידה הנחוצה למטרה שאושרה על ידי פייסבוק ובהתאמה להנחיות שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל גישה של צד שלישי (איפוס אסימון הגישה או הסרת ההרשאה לאפליקציה) בכל עת אם אנחנו סבורים שנעשה או שעתיד להיעשות שימוש לא הולם בגישה זו.
  • להעלות וירוסים, תוכנות זדוניות או קוד זדוני אחר, או לבצע פעולה כלשהי העלולה להזיק, להשבית, להביא לעומס יותר או לגרום לתקלה ב-Workplace או במערכות קשורות (כגון התקפות מסוג מניעת שירות או הפרעה לעיבוד הדפים או לפונקציונליות אחרת של Workplace).
שים לב גם ש-Workplace אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 13, ולכן אם גילך פחות מ-13, אינך רשאי לגשת לשירות או להשתמש בו.
האחריות שלנו והמשוב שלך
פייסבוק עשויה לפרוס טכנולוגיות אוטומטיות לזיהוי פורנוגרפיה של ילדים או חומר פוגעני אחר שעלול להזיק ל-Workplace, למשתמשים או לצדדים שלישיים.
אנחנו רשאים (אך לא מחויבים) להסיר את הנתונים שלך או להגביל את הגישה אליהם אם אנחנו סבורים שהם מפרים מדיניות שימוש קביל זו, את ההסכם הארגוני ל-Workplace של הארגון שלך או חוקים ותקנות רלוונטיים. פייסבוק תעביר לך או לארגון שלך התראה סבירה על פעולה כזו, למעט כאשר הדבר אסור על פי דין.
אנו מעודדים כל משוב על Workplace, אך חשוב שתדע שייתכן ונשתמש בהערות או בהצעות שלך ללא כל מחויבות או פיצוי לך.
תאריך תוקף: 23 בנובמבר 2016