מדיניות הפרטיות של Workplace
תאריך תוקף: 30 בספטמבר 2016

Workplace מאפשר למשתמשים לעבוד יחד ולשתף מידע בעבודה באופן יעיל יותר. מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד ומתי פייסבוק אוספת את המידע שלך, משתמשת בו ומשתפת אותו כאשר אתה, עמיתיך או משתמשים אחרים משתמשים בפלטפורמת Workplace (הכוללת את האתרים והאפליקציות של Workplace ושירותים מקוונים קשורים המכילים קישור למדיניות פרטיות זו, אשר אנו מכנים אותם "השירותים").

השירותים מיועדים לשימוש בארגונים ובהתאם להוראות שלהם. אם אתה משתמש בשירותים במקום עבודה או במכשיר או בחשבון שהונפקו לך על ידי המעסיק שלך או על ידי ארגון אחר ("הארגון" שלך), סביר להניח שלארגון זה יש מדיניות משלו לגבי אחסון, גישה, שינוי, מחיקה ושמירה של המידע שאתה מגיש או מספק דרך השירותים.

לכן לארגון שלך יש זכות (i) לשלוט בחשבון Workplace שלך ולנהל אותו ("החשבון שלך") וכן (ii) לגשת לנתונים שאתה מגיש או מספק דרך השירותים ולעבד אותם, כולל, למשל, הקבצים והתקשורת שלך. אנא פנה לארגון שלך בכל שאלת פרטיות הקשורה למדיניות, כולל הסכמים ארגוניים עם פייסבוק, שהארגון מיישם לגבי השימוש שלך בשירותים.

כתזכורת, Workplace הוא שירות שונה משירותי פייסבוק האחרים שאתה עשוי להשתמש בהם. שירותי פייסבוק האחרים כפופים לתנאי שימוש משלהם, ואילו מדיניות פרטיות זו וכן מדיניות השימוש התקין ב-Workplace חלות על השימוש שלך בשירותים.

א. איסוף מידע
פייסבוק רשאית לאסוף את סוגי המידע הבאים בשם הארגון שלך כשאתה, עמיתיך או משתמשים אחרים ניגשים לשירותים:

נתוני לקוחות. על ידי שימוש בשירותים, אתה, עמיתיך, הארגון שלך ומשתמשים אחרים, יספקו או יגישו מידע ישירות לפייסבוק ("נתוני לקוחות"). נתוני לקוחות כוללים, לדוגמה:
 • פרטים ליצירת קשר, כגון שם מלא וכתובת דוא"ל;
 • מידע דמוגרפי;
 • שם משתמש וסיסמה;
 • תפקיד בעבודה, פרטי מחלקה ומידע נוסף הקשור לעבודה או לארגון שלך;
 • כל התוכן שאתה יוצר, משתף או מפרסם בפורמט שמע, סרטון, טקסט, תמונות וקובצי מדיה או תוכנה אחרים שאתה מספק בשירותים או באמצעותם, או שמסופקים בשמך, כולל מידע לגבי התוכן שאתה מספק או מידע הכלול בו, כגון מיקום תמונה או תאריך יצירת קובץ;
 • מידע שאנשים אחרים מספקים אודותיך בעת שימוש בשירותים, כולל כשהם שולחים לך הודעה או מעלים מידע אודותיך;
 • כל התקשורת עם משתמשים אחרים בשירותים;
 • תקשורת, משוב, הצעות ורעיונות של משתמשים שנשלחים אלינו;
 • פרטי חיוב; וכן
 • מידע שאתה מספק לנו כשאתה או הארגון שלך פונים אלינו או מקיימים איתנו אינטראקציה לקבלת תמיכה לגבי השירותים.

נתוני יומנים וקובצי Cookie. אנו אוספים באופן אוטומטי מידע מסוים בשם הארגון שלך באמצעות השירותים, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) ומזהים אחרים של דפדפנים או מכשירים, סוג דפדפן, מערכת הפעלה, נתוני קריסה, ספק שירותי אינטרנט, דפים שאתה מבקר בהם לפני ואחרי השימוש בשירותים, התאריך והשעה של הביקור, מידע על הפעילויות שלך (כגון הקישורים שאתה לוחץ עליהם והדפים שאתה צופה בהם) במסגרת השירותים, ומידע סטנדרטי נוסף של יומני שרתים ("נתוני יומנים וקובצי Cookie").

כדי לספק את השירותים בשם הארגון שלך, אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie, בתגי פיקסל, באובייקטים של אחסון מקומי ובטכנולוגיות דומות כדי לאסוף מידע זה באופן אוטומטי. תוכל לקבל מידע נוסף על השימוש שלנו בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, כולל המטרות שלשמן אנו משתמשים בהם, על ידי קריאת הצהרת קובצי ה-Cookie של Workplace. על ידי שימוש בשירותים, אתה מסכים לשימוש שלנו בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, כמתואר בהצהרת קובצי ה-Cookie של Workplace.

הדפדפן או המכשיר שלך עשויים להציע הגדרות הקשורות לטכנולוגיות אלה. לקבלת מידע נוסף המציין אם הגדרות אלה זמינות, מה הן עושות וכיצד הן פועלות, עיין בחומר העזרה של הדפדפן או של המכשיר שלך. ייתכן שלא נזהה או נגיב לאותות של הדפדפן או של המכשיר לגבי מעקב, וחלק מההגדרות עשויות להפריע לשימוש שלך בתכונות שאנו מציעים. בנוסף, ההגדרות המוצעות על ידי דפדפן או מכשיר חלות לעתים קרובות רק על דפדפן או מכשיר ספציפיים אלה.

מידע שאנו אוספים מפייסבוק וממשפחת החברות שלנו. מעת לעת אנו עשויים לקבל מידע אודותיך, בשם הארגון שלך, מחברות הנמצאות בבעלות פייסבוק או מופעלות על ידי פייסבוק, בהתאם לתנאים ולמדיניות שלהן. קבל מידע נוסף על חברות אלה ועל מדיניות הפרטיות שלהן.

אנו מקבלים מידע גם משותפי צד שלישי בשם הארגון שלך לחלק מהמטרות המתוארות בסעיף ב' להלן.

ב. שימוש במידע
פייסבוק תשתמש במידע שאנו אוספים כדי לספק, לפתח ולשפר את השירותים בשם הארגון שלך ובהתאם להוראות אחרות של הארגון שלך. דוגמאות לשימוש כזה כוללות:
 • תקשורת עם המשתמשים והמנהלים לגבי השימוש שלהם בשירותים;
 • שיפור האבטחה והבטיחות של השירותים עבור הארגון שלך ועבור משתמשים אחרים;
 • התאמה אישית של החוויות שלך ושל הארגון שלך כחלק ממתן השירותים;
 • פיתוח כלים, מוצרים או שירותים חדשים עבור הארגון שלך;
 • שיוך פעילות בשירותים שלנו במכשירים שונים המופעלים על ידי אותו אדם כדי לשפר את השירות שאנו מספקים לארגון שלך;
 • שיוך פעילות בשירותים שלנו במכשירים שונים המופעלים על ידי אותו אדם; וכן
 • ביצוע ניתוח של נתונים ומערכות, כולל מחקר לשיפור השירותים. בנסיבות אלה, ובמידת האפשר, פייסבוק תשתמש בנתונים ללא אפשרות זיהוי או בנתונים צבורים.

אנו רשאים גם להשתמש במידע שאנו אוספים כדי להפעיל, לתחזק ולשפר את המערכות והתשתית המספקות את השירותים. אתה והארגון שלך מאשרים לנו לעשות זאת ומכירים בכך שפעולות אלה עשויות להביא גם לשיפורים בשירותי פייסבוק, מכיוון שמערכות ותשתית ריכוזיות תומכות בשירותים ובשירותי פייסבוק. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש ביומני קריסה מהשימוש שלך בשירותים כדי לזהות ולפתור באגים שעשויים להימצא גם בשירותי פייסבוק.

ג. חשיפת המידע
אנו רשאים, כפי שהארגון שלך יורה או יאשר, לחשוף את המידע שאנו אוספים בנסיבות הבאות:
 • בפני הארגון שלך, מנהלי הרשת ומשתמשים אחרים שהורשו על ידי הארגון שלך לגשת למידע המבוקש;
 • בפני ספקי שירות של צד שלישי שנמצאים בארצות הברית ובמדינות אחרות שבהן ספקי שירות כאלה מסייעים במתן השירותים או חלק מהשירותים;
 • בפני משפחת החברות המהוות חלק מפייסבוק;
 • בפני אפליקציות, אתרים או שירותים אחרים של צד שלישי שאתה יכול להתחבר אליהם דרך השירותים;
 • בקשר לעסקה ארגונית משמעותית, כגון מכירת השירותים שלנו, מיזוג, איחוד, מכירת נכסים, או במקרה הלא סביר של פשיטת רגל או חדלות פירעון;
 • כדי להגן על ביטחונו של אדם כלשהו; כדי להתמודד עם הונאה, בעיות אבטחה או בעיות טכניות; או כדי להגן על הזכויות או הקניין של Workplace; וכן
 • כפי שהארגון שלך יורה או יאשר בדרכים אחרות.

בקשות משפטיות. אם נקבל הזמנה לדין, צו, פקודת גילוי או בקשה או צו אחרים מגוף אכיפת חוק, בית משפט, ישות ממשלתית אחרת או בעל דין שיבקשו נתונים הקשורים לשירותים (במשותף "בקשה משפטית"), נעשה מאמץ סביר כדי להפנות את הגורם המבקש לבקש את הנתונים ישירות מהארגון שלך. אם נבקש מהגורם המבקש להפנות את הבקשה לארגון, נמסור לו את הפרטים ליצירת קשר עם הארגון שלך. אם נהיה מחויבים מבחינה חוקית למסור מידע, ואם לא יחול עלינו איסור חוקי לעשות זאת, נעשה מאמץ סביר להודיע לארגון שלך כדי שהוא יוכל להודיע לך, בהתאם למדיניות הארגון וכפי שהחוק מתיר. נפנה לארגון שלך כל בקשת מידע במסגרת חוקי הגנת הנתונים, אלא אם החוק אוסר על כך.

נתונים צבורים או נתונים שאינם מאפשרים זיהוי. אנו רשאים גם לחשוף מידע שנצבר או שמבחינה אחרת אינו מאפשר זיהוי אישי שלך בפני גורמי צד שלישי וגורמים מסונפים, שעשויים להשתמש בו למטרות ניתוח וחיזוי מגמות כדי לשפר ולספק את המוצרים והשירותים שלנו ואת המוצרים והשירותים המסופקים על ידי משפחת החברות של פייסבוק המתוארת כאן.

ד. בטיחות ואבטחה
אנו משתמשים במידע העומד לרשותנו כדי לעזור לאמת חשבונות ופעילות וכדי לקדם בטיחות ואבטחה בשירותים שלנו ומחוץ להם בשם הארגון שלך, למשל על ידי חקירת פעילות חשודה או הפרות של התנאים והמדיניות שלנו. אנו עובדים קשה כדי להגן על החשבון שלך בעזרת צוותי מהנדסים, מערכות אוטומטיות וטכנולוגיות מתקדמות כגון הצפנה ולמידה חישובית. לדוגמה, אנו עשויים ליישם טכנולוגיות אוטומטיות כדי לזהות התנהגות ותוכן פוגעניים, כגון פורנוגרפיה של ילדים, שעלולים להזיק לשירותים שלנו, לך, למשתמשים אחרים, לארגון שלך או לאחרים.

ה. גישה למידע שלך ושינויו
אתה והארגון שלך רשאים לגשת למידע שהעלית לשירותים, לתקן אותו או למחוק אותו באמצעות הכלים הכלולים בשירותים (לדוגמה, עריכת פרטי הפרופיל שלך או דרך יומן הפעילות) שאנו מספקים בשם הארגון שלך. אם הכלים הכלולים בשירותים אינם מאפשרים זאת, עליך לפנות לארגון שלך ישירות כדי לגשת למידע שלך או לשנות אותו.

שינויים שאתה מבצע במידע שלך בשירותים נכנסים לתוקף מיד ברשת הספציפית שלך, אך הנתונים יישמרו על ידי פייסבוק בעותקי גיבוי למשך פרק זמן סביר מבחינה מסחרית ובהתאם להוראות הארגון שלך.

ו. מיקום הנתונים ו-Privacy Shield
כשאנו מספקים לך את השירותים ומשתמשים בספקי השירות שמדיניות פרטיות זו מתייחסת אליהם, אתה מבין שייתכן שנאחסן או נעבד מידע במיקומים שונים בעולם בשם הארגון שלך. למשל, ייתכן שמידע הנאסף באזור הכלכלי האירופי ("EEA") יועבר, לדוגמה, למדינות מחוץ ל-EEA לצורך המטרות שתוארו במדיניות זו.

למשתמשים מחוץ לארה"ב ולקנדה, אתה מכיר בכך שהשימוש בשירותים עשוי לגרום לכך ש-Facebook, Inc‎.‎ תקבל ממך פרטים אישיים (היא תעשה זאת אך ורק כשתפעל בשם Facebook Ireland Limited‏ (Facebook Ireland)) שיש לה מחויבויות לגביהם במסגרת EU-US Privacy Shield‏ ("Privacy Shield"). Facebook Inc.‎ מצייתת לעקרונות Privacy Shield לגבי פרטים אישיים המתקבלים תוך הסתמכות על Privacy Shield, כמתואר באישור Privacy Shield שלנו. מידע נוסף על השתתפותה של Facebook Inc.‎ ב-Privacy Shield, כולל פרטים ליצירת קשר, מופיע להלן וזמין גם כאן.

ז. קישורים ותוכן של צד שלישי
חלק מהשירותים עשויים להכיל קישורים לתוכן המנוהל על ידי גורמי צד שלישי שאין לנו שליטה עליהם. איננו אחראים לנוהלי הפרטיות של גורמי צד שלישי אלה, ואנו ממליצים לך לבקר במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו.

ח. סגירת החשבון
אם אתה רוצה להפסיק להשתמש בשירותים, עליך לפנות לארגון שלך. בדומה לכך, אם אתה מפסיק לעבוד בארגון או עם הארגון, הארגון רשאי להשעות את החשבון שלך ו/או למחוק את המידע המשויך לחשבון.

מחיקת חשבון בשם הארגון שלך מתבצעת בדרך כלל בתוך כ-90 יום לאחר סגירת החשבון, אך ייתכן שחלק מהמידע יישאר בעותקי גיבוי למשך פרק זמן סביר מבחינה מסחרית, בהתאם להוראות הארגון שלך. אנא שים לב שתוכן שאתה יוצר ומשתף בשירותים נמצא בבעלות הארגון שלך ועשוי להישאר בשירותים ולהיות נגיש גם אם הארגון משבית או מפסיק את החשבון שלך. מבחינה זו התוכן שאתה מספק בשירותים דומה לסוגי תוכן אחרים (כגון מצגות או תזכירים) שאתה יוצר במהלך עבודתך.

ט. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו עשויים לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כשנעדכן את מדיניות הפרטיות, נשנה את "תאריך התוקף" לעיל ונפרסם את מדיניות הפרטיות החדשה.

י. צור קשר
אם יהיו לך שאלות על מדיניות פרטיות זו או על הנוהלים שלנו, פנה אלינו תחילה דרך מנהל החשבון בארגון שלך, מכיוון שכפי שצוין לעיל, סביר להניח שהשימוש שלך בשירותים שלנו יהיה כפוף למדיניות של הארגון.
אם יהיו לך שאלות נוספות על מדיניות פרטיות זו, או שתרצה לקבל מידע נוסף על נוהלי הפרטיות שלנו, כולל העברות במסגרת Privacy Shield, פנה לארגון שלך או אלינו בדוא"ל לכתובת privacyshield@support.facebook.com, או בדואר לכתובת:
Facebook, Inc.‎
‎1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025 (אם אתה גר בארה"ב או בקנדה)
לחלופין
Facebook Ireland Ltd.‎
‎4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (אם אתה גר במקום אחר).